Paulius Avižinis

paulius avizinis

Daugiau nei 21 mokymo ir konsultavimo metus Paulius dirbo su visa eile verslo organizacijų, valstybinių bei viešo sektoriaus įmonių. Skirtingais savo veiklos etapais gilinosi į įvairias organizacijų valdymo bei organizacijų psichologijos temas.

Pagrindinės mokymų, konsultavimo ir veiklos sritys:

- Vadovas kaip lyderis: adaptyvi lyderystė
- Vadovavimo psichologija: vadovo emocinis intelektas, vadovo santykis su savimi ir jį supančiais žmonėmis, darbas su skirtingomis asmenybėmis
- Vadovavimo filosofija: vadovo požiūrių sistemos  formavimas: požiūrio į save, mus supančią realybę ir aplinkinius žmones
- Vadovas kaip vadybininkas: organizacijos ir komandos veiklos organizavimas

Autoriaus mokymai